Sākumlapa Pakalpojumi Mūsu darbi Tehniskais aprīkojums Noderīga informācija Par mums Kontakti
Kontakti
KĀDĒĻ NEPIECIEŠAMA SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU ATTĀLINĀTAS NOLASĪŠANAS SISTĒMA?

Ļoti bieži individuālie ūdens patēriņa, elektroenerģijas, siltuma skaitītāji ir izvietoti dzīvokļos un ir īpašnieka īpašums, tādēļ neviens, izņemot dzīvokļa iedzīvotājus, nevar tiem piekļūt. Tādēļ apkalpojošās organizācijas izvēlas vienu no komunālo pakalpojumu uzskaites paņēmieniem:

 • fiziska dzīvokļu apmeklēšana un radījumu pierakstīšana;
 • attālināta rādījumu pieprasīšana no iedzīvotājiem.

Otrais variants neļauj iedzīvotāju iesniegtos skaitītāju rādījumus salīdzināt ar faktiskajiem rādījumiem.
Kontroles neesamība var izraisīt sistemātisku rādījumu sagrozīšanu no dažu iedzīvotāju puses. Rezultātā rodas atšķirības starp kopējiem skaitītājiem un dzīvokļu skaitītāju rādījumu summu, kas veicina kopējo uzskaites zudumu palielināšanos.

KAM NEPIECIEŠAMA SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU ATTĀLINĀTAS NOLASĪŠANAS SISTĒMA?

Attālināta rādījumu nolasīšana ir interesanta visiem: gan apsaimniekošanas organizācijām, gan iedzīvotājiem.

Apsaimniekošanas organizācijas:

 • Netērē ievērojamu laiku un resursus skaitītāju rādīju ievākšanai un apstrādei;
 • Organizācijas var operatīvi risināt strīdīgus jautājumus ar pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, Rīgas Ūdens), ja rodas atšķirības starp piegādātajiem un patērētajiem resursiem;
 • Operatīvi noteikt ļaunprātīgu rādījumu sagrozīšanu, skaitītāju apturēšanu un rādīju "atgriešanu".

Dzīvokļu īpašnieki un īrnieki:

 • Dzīvokļu īpašnieki, kas katru mēnesi paši nodod rādījumus un neuzticas īrniekiem (nomniekiem);
 • Īrnieki (nomnieki), kam traucē nepārtraukta kontrole no īpašnieku puses;
 • ·         Iedzīvotāji, kas aizmirst pierakstīt un noziņot rādījumus vai regulāri atrodas ārpus mājām;
 • Iedzīvotāji, kas aizraujas ar jaunajām tehnoloģijām, kam interesē pati attālinātas rādījumu nolasīšanas iespēja, jo to var veikt savlaicīgi un tā atvieglo dzīvi.
ŠOBRĪD PASTĀV VAIRĀKI ATTĀLINĀTAS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS RISINĀJUMI
KABEĻU RISINĀJUMI:

Katrai uzskaites ierīcei pievieno vājstrāvas kabeli. Datus pa kabeli nosūta uz koncentratoru, kas apkalpo lielu uzskaites ierīču skaitu. Dati no koncentratora tiek nosūtīti uz serveri.

Priekšrocības:

 • Tehniski vienkārši realizējams risinājums;
 • Augsta traucējumu noturība;
 • Augsts datu pārraides ātrums.

Trūkumi:

 • Vājstrāvas kabeļu instalēšanas jau esošās ēkas izmaksas ir ļoti augstas sarežģītas procesa organizēšanas dēļ;
 • Pastāv sprieguma vados zaudēšanas iespēja fiziskas ietekmes, pārrāvumu, īsslēgumu u.c. gadījumos. Tas var ietekmēt vesela tīkla segmenta darbību.
BEZVADU RISINĀJUMI:

Katram skaitītājam pievieno radio modemu, kas rādījumus uz retranslatoru pārraida pa radio kanālu. Datu pārraides attālums - līdz 50 metriem no modema līdz retranslatoram. Dati no retranslatora tiek nosūtīti uz serveri.

Priekšrocības:

 • Salīdzinoši vienkārša montāža salīdzinājumā ar kabeļu sistēmām.

Trūkumi:

 • Augsta ierīces cena salīdzinājumā ar citiem risinājumiem;
 • Neliels pārraides attālums (līdz 50 metriem), tādēļ jāuzstāda papildu retranslatori, kas paaugstina sistēmas izmaksas;
 • Augstas apkalpošanas un uzturēšanas izmaksas, jo apkalpošanu var veikt sistēmas ieviesējs.