Sākumlapa Pakalpojumi Mūsu darbi Tehniskais aprīkojums Noderīga informācija Par mums Kontakti
Kontakti
"DALI" tehnoloģija

DALI - abreviatūra, ar kuru apzīmē digitālu adrešu apgaismojuma interfeisu (Digital Addressable Lighting Interface), kas ir apgaismojuma vadības ar tādām ierīcēm, kā elektroniskie balasti (luminiscentajam apgaismojumam) un apgaismojuma regulatoriem (spilgtuma regulēšana kvēlspuldzēm), standarta digitālais protokols.

Priekšrocības

 • DALI ir atvērts protokols, kas pieejams visiem ražotājiem.
 • Lai izveidotu visu ierīču sakaru kopni vienā DALI tīklā, ir nepieciešami tikai divi vadi, turklāt polaritāte nav jāievēro.
 • DALI protokols ir speciāli izstrādāts apgaismojuma vadībai, tādēļ vadība ir daudz elastīga un lētāka par vadību ar citām automatizācijas un ēku vadības sistēmām.
 • DALI nav liela ātruma RS485 tīkls, tādēļ tai der jebkura kabeļu tīkla topoloģija, tai skaitā arī jaukta topoloģija. Turklāt līniju galos nav jālieto terminatori.
 • DALI ir decentralizēta kopne, kurai nav centrālā kontroliera. Katrai DALI ierīcei ir energoneatkarīga atmiņa, kurā tiek glabāti iestatījumi: adrese, dalība grupās dati, scenāriju līmeņi.
 • DALI sistēmai pēc standarta IEC 61140 (īpaši zema sprieguma drošība) nav ierobežojumu tikai kā vājstrāvas sistēmai, tādēļ tā var strādāt kopā ar barošanas līnijām, kā arī tai var izmantot daļu no daudzdzīslu spēka kabeļu dzīslām. DALI līnijai ir paredzēta aizsardzība pret nejaušu barošanas līnijas pieslēgšanu.
 • DALI signālam ir augsta attiecība signāls/troksnis, tādēļ augsta līmeņa trokšņi to neietekmē.
 • DALI ir trīs komandu adresācijas veidi: adrešu, grupu un platjoslas. Pašas komandas var noteikt ne tikai konkrētu līmeni, bet arī iepriekš ierakstītu scenāriju. Šāda pieeja ievērojami samazina par DALI kopni pārraidāmās informācijas apjomu.
 • Komandām ir šāds formāts: "adrese, komanda", piemēram: "grupa1, 100 %" vai "VISI, Scenārijs1".
 • Viena DALI līnija ļauj lietot līdz 64 neatkarīgām ierīcēm. Lielāku sistēmu izveidošanai jālieto DALI rūteri, kas ļauj apvienot līdz 200 DALI apakšsistēmām.
 • DALI apgaismojuma vadības sistēmas var viegli integrēt citās automatizācijas un ēku vadības sistēmās, piemēram, LON, KNX/EIB, BACNet.

Informācija:  https://www.wikipedia.org/